Архивы рубрики: Словники

Словник юридичних термінів

А Агітація – публічне колективне або індивідуальне поширення теорій, концепцій, ідей або лозунгів серед певного кола осіб з метою впливу на них і спонукання їх до певних дій. Адвокатура України – це добровільне професійне громадське об’єднання, покликане сприяти захисту прав

Юридичний словничок

Словник юридичних термінів А Абсолютна монархія – форма правління, за якою влада  (законодавча, виконавча, судова) цілковито належить одній особі (цареві, королю, імператору). Автократія (самодержавство) – система  управління,  що  виявляється  у  необмеженій  і безконтрольній владі однієї особи. Автономія – відносно самостійні